Česky English

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Výrobky > Měření průtoku

Měření průtoku

Měření průtoku kapalin se používá v mnoha průmyslových odvětvích. Průtokoměry měří okamžitý průtok kapaliny a zaznamenávají celkový proteklý objem. ELIS PLZEŇ a. s. využívá dvě základní metody měření – ultrazvukovou (transit-time) a indukční (Faraday zákon). Při ultrazvukové metodě (transit-time) se měří rozdíl průletu časů ultrazvukového signálu po a proti proudu média . To platí i pro ultrazvukové vodoměry, které měří hlavně okamžitý průtok a zaznamenávají objem vody, popř. tlak v potrubí. Indukční metoda používá princip pohybujícího se vodiče (vodivé kapaliny) v magnetickém poli cívek, kdy je indukované napětí na snímacích elektrodách přímo úměrné rychlosti proudění kapaliny v potrubí.

 • Indukční průtokoměry

  Indukční průtokoměry bezkontaktně měří průtok a objem elektricky vodivých kapalin v různých průmyslových odvětvích. Splňují požadavky normy ČSN EN ISO 4064-1.

 • Ultrazvukové vodoměry

  Jsou určeny pro fakturační i provozní měření vody ve vodárenství a dalších průmyslových odvětvích, dle normy ČSN EN ISO 4064-1. Na základě měření okamžitého průtoku, objemu a tlaku je lze využít i ke zjišťování úniků vody ve vodárenských sítích. MID Certifikace.

 • Ultrazvukové příložné průtokoměry TOKYO KEIKI

  Ultrazvukové příložné (clamp-on) průtokoměry se od běžných liší tím, že jejich montáž je možná za plného provozu, během průtoku kapaliny v potrubí. Jsou umístěny vně potrubí, tudíž nevznikají žádné hydraulické ztráty. Výrobcem je japonská společnost TOKYO KEIKI.

 • Ultrazvukový příložný průtokoměr Orcas SoundWater USA

  Ultrazvukové příložné (clamp-on) průtokoměry se od běžných liší tím, že jejich montáž je možná za plného provozu, během průtoku kapaliny v potrubí. Jsou umístěny vně potrubí, tudíž nevznikají žádné hydraulické ztráty. Výrobcem je americká firma SoundWater.Uložit