Česky English

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Výrobky > Měření průtoku > Ultrazvukové průtokoměry

Ultrazvukové průtokoměry

Bezkontaktně měří průtok a objem téměř jakékoliv homogenního kapalného média, elektricky vodivého i nevodivého.

Princip měření ultrazvukového průtokoměru

Ultrazvukové průtokoměry pracují na principu měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu ve směru a proti směru měřeného průtoku kapaliny (metoda Transit-time).

Hlavní výhody ultrazvukových průtokoměrů

  • Měření mnoha typů kapalných médií - vodivých, nevodivých a agresivních
  • Možnost výroby průtokoměrů velkých dimenzí DN1200 i větších
  • Vysoká přesnost měření
  • Dlouhodobá stabilita přesnosti měření v širokém rozsahu měřených hodnot
  • Vysoká spolehlivost a minimální nároky na údržbu
  • Zanedbatelné hydraulické ztráty v potrubí
  • Možnost dálkového přenosu naměřených dat
  • Napájení ze sítě nebo baterií

Použití ultrazvukových průtokoměrů

Možnosti využití ultrazvukových průtokoměrů jsou velice široké v mnoha odvětvích průmyslu, zejména ve vodárenství, vodohospodářství, energetice, v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Konstrukce ultrazvukových průtokoměrů:

Čidlo průtokoměru

Čidlo ultrazvukového průtokoměru tvoří svařenec nebo odlitek, ve kterém jsou umístěny ultrazvukové sondy. Čidlo má rozměry dle konkrétní aplikace až do dimenze potrubí 1200 mm. Na obou koncích čidla jsou obvykle příruby, vyráběné v souladu s konkrétními normami dle potřeb zákazníka. Podle konkrétních požadavků na parametry ultrazvukových průtokoměrů je možné realizovat jedno i vícepaprskové průtokoměry. 

Vyhodnocovací elektronika

Vyhodnocovací elektronika ultrazvukového průtokoměru zajišťuje pulzní buzení ultrazvukových sond, měří dobu průletu ultrazvukového signálu mezi sondami, zajišťuje výpočet rychlosti průtoku měřeného média. Údaje mohou být  zobrazovány na displeji a další možností je dálkový přenos prosřednictvím elektrických výstupů a komunikačních rozhraní. 
Elektronika může být napájena střídavým nebo stejnosměrným napětím, případně z baterie. Vyhodnocovací jednotka bývá opatřena klávesnicí, displejem a průchodkami pro kabely. Konkrétní vybavení elektroniky se liší dle typu, aplikace a požadavků zákazníka.
Skříňka elektroniky může být umístěna přímo na čidle průtokoměru, nebo jako oddělená mimo čidlo. Oddělená elektronika se používá převážně tam, kde je teplota měřeného média vyšší než 70°C nebo kde to vyžadují místní podmínky (umístění a dostupnost čidla).