Česky English

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > O nás > Dotační projekty

Dotační projekty


Novější 1

ZKOUŠKY ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY 2021 - ZČU PLZEŇ

Projek je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě spolupráce s FEL ZČU v Plzni jsou provedeny zkoušky dle příslušných norem na průtokoměrech společnosti ELIS PLZEŇ a. s.. Zkoušky spočívají v ověřování vyvinutých zařízení, zda vykazují správnou činnost v různých prostředích. Zkoušky budou provedeny na dvou zařízeních.

logo EU.jpg


Publikováno 21. 10. 2022 9:34

TŘÍPAPRSKOVÉ ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY PRO APLIKACE V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015541 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem tohoto projektu je získání nových poznatků a jejich následná aplikace při vývoji jiskrově bezpečného tří paprskového ultrazvukového
průtokoměru, který by měl prostřednictvím unikátní koncepce dosáhnout oproti současné konkurenci zjednodušení řešení s ohledem na použití
jiskrové bezpečnosti na celý průtokoměr, dále zvýšení přesnosti měření.logo EU.jpg


Publikováno 28. 8. 2020 7:21

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE ULTRAZVUKOVÝCH SOND PRO PRŮTOKOMĚRY KAPALIN A PLYNŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015587 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vyvinout novou generaci ultrazvukových sond pro ultrazvukové průtokoměry kapalin i plynů širokého rozsahu dimenzí
a provozních podmínek.logo EU.jpg


Publikováno 28. 8. 2020 7:19

METROLOGICKÉ ZKOUŠKY A CERTIFIKACE ELIS PLZEŇ A.S.

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018654) je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě spolupráce s Českým metrologickým institutem byla provedena série zkoušek dle normy ČSN ISO 4064, 2:2016, resp. R49 OIML:2013 pro ověření užitných vlastností nově vyvinutého typu indukčního průtokoměru FLONET FH30xx (FLONEX FXx11x). V rámci projektu byli realizovány Metrologické a klimatické zkoušky, Mechanické a vibrační zkoušky, Provedení validace SW a Certifikace měřidla.logo EU.jpg


Publikováno 17. 6. 2020 7:45

Certifikace IECEx. - FTZÚ

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018671) je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě spolupráce s FTZÚ byla provedena certifikace IECEx na indukčních průtokoměrech a indukčních čidlech společnosti ELIS PLZEŇ a. s.logo EU.jpg


Publikováno 17. 6. 2020 7:41

ZKOUŠKY ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY – ZČU PLZEŇ

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018670) je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě spolupráce s ETL ZČU v Plzni byli provedeny zkoušky dle příslušných norem na průtokoměrech společnosti ELIS PLZEŇ a. s. Zkouškami byli ověřovány prototypy, zda vykazují správnou činnost v různých prostředích.

logo EU.jpg


Publikováno 17. 6. 2020 7:12

ZKOUŠKY ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010680) je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě spolupráce s ETL ZČU v Plzni byli provedeny zkoušky dle příslušných norem na průtokoměrech společnosti ELIS PLZEŇ a. s. Zkouškami byli ověřovány prototypy, zda vykazují správnou činnost v různých prostředích.

Povinná publicita projektu


Publikováno 5. 8. 2019 12:44

ELIS PLZEŇ NA MEZINÁRODNÍCH VÝSTAVÁCH

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009077 je spolufinancován Evropskou unií.

V projektu byla řešena účast na několika zahraničních výstavách, kde byli výrobky firmy prezentovány a navázány nové obchodní kontakty.

Povinná publicita projektu


Publikováno 5. 8. 2019 12:43

ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR S PROMĚNNÝMI PARAMETRY MĚŘENÝCH KAPALIN

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001499 je spolufinancován Evropskou unií.

Průmyslovým výzkum a experimentálním vývojem bylo vyvinout zcela nový, přesný ultrazvukový průtokoměr s proměnnými parametry měřené kapaliny.                                                                                       Povinná publicita projektu

 

Publikováno 5. 8. 2019 12:43

ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY PLYNU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004608 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem řešeného projektu bylo aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem vyvinout zcela nové, nízkotlaké a středotlaké ultrazvukové průtokoměry plynu.Povinná publicita projektu


Publikováno 5. 8. 2019 12:42

Novější 1