Česky English

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Výrobky > Měření průtoku > Indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry měří objemový průtok vodivých kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňují obousměrné měření průtoku s vysokou přesností v širokém pásmu rychlostí proudění (0,025 - 10 m/s). Minimální požadovaná vodivost měřeného média je 5 μS/cm. Vyhodnocovací jednotka umožňuje zobrazovat měřené hodnoty na displeji a pomocí klávesnice měnit velké množství provozních parametrů měřidla. Využívají se ve vodárenství, vodohospodářství, energetice, potravinářství, chemickém a petrochemickém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích. 

Hlavní výhody indukčních průtokoměrů:

 • Vysoká přesnost měření v širokém rozsahu měřených hodnot

 • Vysoká spolehlivost a stabilita s minimálními nároky na údržbu

 •  Obousměrné měření

 •  Zanedbatelné hydraulické ztráty v potrubí

 •  Hygienická nezávadnost

 •  Možnost dálkového přenosu naměřených dat

 • Certifikát ATEX (typ FLONEX FXx11x)
 • Certifikát IECEx (typ FLONEX FXx11x)

Použití indukčních průtokoměrů

Díky svým výhodám a všestrannosti jsou indukční průtokoměry vhodné k měření téměř ve všech odvětvích průmyslu, zejména vodohospodářském, chemickém, petrochemickém i potravinářském (hygienická nezávadnost) a v energetice. Jsou vhodné i k měření kapalin, které obsahují pevné části či nehomogenní směsi. Pro speciální měření kapalin s abrazivními částicemi je vhodné použít indukční průtokoměr se speciální kamennou výstelkou. Indukční průtokoměry splňují náročné požadavky na přesnost, spolehlivost a dlouhodobou stabilitu měření. Umožňují měření průtoku média v obou směrech. Měření průtoku média je u indukčních průtokoměrů bezkontaktní, bez mechanických pohyblivých částí a neovlivňují nijak hydrodynamické poměry v potrubí.

Fyzikální princip měření

Měření indukčního průtokoměru je založeno na principu Faradayova indukčního zákona. Čidlo je vyrobeno z trubky z nerezavějící nemagnetické oceli, na níž jsou namontovány dvě cívky pro vytvoření magnetického pole. Kolmo na směr magnetických siločar jsou zabudovány dvě měřicí elektrody pro snímání indukovaného napětí. Pohybem vodivé kapaliny, která tvoří vodič pohybující se v magnetickém poli o indukci B, vzniká na měřicích elektrodách indukované napětí u, které je přímo úměrné rychlosti proudění v a délce vodiče l.

u = B x l x v

kde:

 • u = indukované napětí
 • B = magnetická indukce
 • l = vzdálenost měřicích elektrod
 • v = rychlost proudění kapaliny

Magnetická indukce a vzdálenost elektrod jsou konstantní pro danou dimenzi čidla. Indukované napětí na snímacích elektrodách je přímo úměrné rychlosti proudění kapaliny v trubici. Objemový průtok Q je násobkem střední rychlosti proudění a průřezu trubice S.

Q = v · S


Zobrazeno 7 položek
 • FLONET FH30xx

  Měření průtoku vodivých kapalin v potrubí dimenzí DN15 až DN1200 téměř ve všech odvětvích průmyslu a v energetice. Používá komunikační rozhraní RS485/MODBUS RTU.


 • FLONET FN20xx.1

  Měření průtoku vodivých kapalin v potrubí dimenzí DN6 až DN1200, téměř ve všech odvětvích průmyslu, především ve vodárenství, v chemickém a potravinářském průmyslu či v energetice.


 • FLONET FN50xx.2

  Indukční průtokoměr bez displeje jako průtokoměrná část systémů měření tepla nebo chladu vodivých kapalin, případně v dalších technologických aplikacích měření průtoku kapalin pro dimenze DN15 až DN800.


 • FLONEX FXx11x

  Měření průtoku vodivých kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, s certifikátem ATEX/IECEx a komunikačním rozhraním RS485/MODBUS RTU pro dimenze DN15 až DN300.


 • FLONET FS10xx

  Měření průtoku vodivých agresivních kapalin a kapalin, obsahujících velmi abrazivní části (písek, štěrk, rudy, atd.) pro dimenze DN100 až DN450. Používá komunikaci HART, případně Foundation FieldBus.


 • FLONET FR10xx

  Průtokoměr s vyhodnocovací elektronikou Rosemount. Měří průtok pouze vodivých kapalin, se zaměřením na náročné aplikace s měřením agresivních kapalin v chemickém průmyslu i ve vodním a tepelném hospodářství, pro dimenze DN6 až DN1200.


 • FLONET FF50xx

  Měří objemový průtok pouze vodivých kapalin v potrubí dimenzí DN10 až DN100, především v potravinářském a chemickém průmyslu. Používá komunikační rozhraní RS485/MODBUS RTU.


Zobrazeno 7 položek