logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Rozhodujete se ve výběru zemnění v indukčním průtokoměru? Šetřete s námi.

Pro zajištění správné funkčnosti indukčních průtokoměrů je nutné eliminovat elektrické rušení, které je přítomno ve většině potrubních systémů. K tomuto účelu slouží zemnící kroužky nebo zemnící elektroda.

Z důvodu stejné chemické odolnosti jsou oba druhy zemnění vyráběny ze stejného materiálu jako elektrody měřící. Pro agresivní kapaliny (kyseliny) se používá silně chemicky odolný materiál (tantal, platina), jehož kvalita se samozřejmě odráží na ceně.

U průtokoměrů malých dimenzí, obvykle až do DN25, se používají pouze zemnící kroužky, neboť zemnící elektrodu není možné z konstrukčního hlediska do prostoru čidla instalovat. Pro průtokoměry větších dimenzí, až do DN1200, je pak možné použít obě technická řešení, avšak zemnící kroužky vyžadují větší spotřebu drahého materiálu. Z hlediska celkové ceny průtokoměru je tedy výhodnější využití zemnící elektrody, jež má pro všechny dimenze stejnou velikost.

V případě zájmu další informace naleznete v manuálu FLONET FN20XX.1 na straně 17 nebo nás můžete kontaktovat.