logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ELIS PLZEŇ a.s., IČ 25210068, se sídlem Plzeň, Luční 15 

Představenstvo společnosti ELIS PLZEŇ a.s. (dále jen „Společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu Společnosti, svolanou na základě žádosti  kvalifikovaného akcionáře dle § 366 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále též ZOK), která se bude konat 

dne 15.07.2014 ve 14.00 hodin  

v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Plzeň, Luční 15. 

Celý text pozvánky a stanovy akciové společnosti viz dokumenty v PDF.

icon Pozánka na Valnou hromadu 2013

icon Pozvánka na Valnou hromadu 2014

icon Stanovy obchodní společnosti ELIS PLZEŇ a.s.