logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Ohlédnutí za rokem 2012

Rok 2012 rozhodně nebyl pro ELIS PLZEŇ a. s. rokem pasivního očekávání konce světa. Naopak, bylo oslaveno 22. výročí vzniku společnosti i začátek nového roku s vědomím, že ELIS PLZEŇ a. s. je stabilní a nadále se rozvíjející společnost, která dosáhla opět lepších výsledků v prodeji výrobků oproti roku 2011.
Výrobky ELIS PLZEŇ a. s., indukční a ultrazvukové průtokoměry a vodoměry, putovaly téměř do všech částí světa. Bateriové ultrazvukové vodoměry nové generace typu FLOMIC FL5024 a FL5044 s certifikací MID tak lze najít v zemích jako jsou např. Filipíny, Brazílie a Spojené arabské emiráty.Bateriově napájený ultrazvukový vodoměr FLOMIC v Arabských EmirátechPrávě v Arabských Emirátech nedávno proběhla úspěšná výměna mechanických vodoměrů za přesnější bateriově napájené ultrazvukové vodoměry z ELIS PLZEŇ a. s.První dodávka 10 ks bateriově napájených ultrazvukových vodoměrů zamířila do vodárny, specializující se na desalinaci mořské vody. Zároveň byl za účelem otestování dodán i GSM modul FLODAT, který zaznamenává a zasílá data na webový server z vybrané lokality.Dodávky inovovaného indukčního průtokoměru FLONET FH10XX s HART protokolem putovaly např. do Egypta či Venezuely, čímž došlo k rozšíření aktivit v rámci Afriky a Jižní Ameriky. Indukční průtokoměry FLONET FN20XX.1 zamířily do dalších zajímavých zemí světa a ELIS PLZEŇ a. s. tak získala nové partnery v Singapuru, Thajsku, Taiwanu, Tunisu, Peru.V rámci zkvalitnění služeb zákazníkům se společnosti podařilo uzavřít exkluzivní smlouvy s evropskými přepravci a snížit tak jejím obchodním partnerům náklady na přepravu.V roce 2013 Vám přejeme pevné zdraví, úspěchy a splnění všech vytyčených cílů.