logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Nový zkušební stand průtokoměrů a vodoměrů pro dimenze DN 32 ÷ DN 800

Pod záhadným názvem GS1500/32-800 se skrývá neméně záhadné zařízení, zkušební stanice pro ověřování a kalibraci průtokoměrů a vodoměrů studenou vodou, která byla instalována v naší provozovně, nacházející se v Jihomoravském kraji v malebné obci Oslavany. 

Zkušební stanice pro ověřování průtokoměrů studenou vodou v Oslavanech

Několikatunové zařízení z nerezové oceli pokrývá 3/4 plochy haly o rozměru 145 m2 a jeho další nezbytné části, jako zásobní nádrž a vysoce výkonná čerpadla s rozvody vody, jsou skryty lidskému oku pod úrovní podlahy. 

Naše společnost ELIS PLZEŇ a. s. tak více než desetimiliónovou investicí rozšiřuje svůj výzkumně-vývojový potenciál, abychom našim zákazníkům a partnerům mohli i v budoucnosti přinášet průtokoměry, řadící se svou technologií, mezi světovou špičku. Toto naše firemní krédo je stvrzeno jedinečnými parametry zkušebního zařízení, na kterém je možné dosáhnout maximálního průtoku 2 200 m3/h a testovat průtokoměry až do dimenze DN900. Zeptejte se nás, co tato zkušební stanice může přinést Vám.