logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Moderní technologie ve spojení s přírodou a krásou

Broadgate Tower v Londýně

reprezentuje Broadgate Tower v Londýně. Toto unikátní architektonické dílo vznikalo v letech 2005 – 2009 a v současné době je čtvrtou nejvyšší budovou v Londýně. Velkým úspěchem ELIS PLZEŇ a. s. je dodávka bateriových ultrazvukových průtokoměrů řady FLOMIC FL3085 o dimenzích DN300 a DN400, které byly nainstalovány do primárního systému chlazení vody. Průtokoměry také kontrolují dodávku vody pro 23 stromů, které jsou vysázeny vně i uvnitř Gallerie a tvoří nedílnou součást tohoto úžasného díla.