logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Jak ušetřit 5,256 miliónů Kč ročně?

Ultrazvukové vodoměry FLOMIC FL5024 a FL5044

Jste dodavatelem vody a chcete efektivně hospodařit? Zamýšleli jste se již, jak důležitá je přesnost měření a výběr vhodného vodoměru pro Váš účel? Většina mezinárodních, národních nebo regionálních norem včetně evropských, týkajících se vodoměrů určených pro fakturační měření dodávek nebo spotřeby vody, vychází z doporučení OIML R49. Z tohoto doporučení OIML vychází i evropská norma EN 14154 a řada jiných národních norem. V případě kontrolního měření po provozním použití vodoměru jsou přípustné dvojnásobné chyby měření, dle výše uvedeného doporučení, ± 4% v rozsahu průtoků Q2 ÷ Q4 a ± 10% v rozsahu průtoků Q1 ÷ Q2. Co to znamená?

Uvažujme vodoměry VMi následujících dimenzí a jmenovitých průtoků:

• VM1 … DN 50, Q3 = 25 m3/h

 • VM2 … DN 100, Q3 = 100 m3/h

 • VM3 … DN 200, Q3 = 400 m3/h

 Předpokládejme, že po dobu jednoho roku protéká příslušným vodoměrem průtok velikosti 50% jmenovitého průtoku Q3. Proteklý objem vody jednotlivými vodoměry za jeden rok je Vi a předpokládáme-li chybu měření 4%, je absolutní velikost chyby změřeného proteklého objemu 0,04xVi. Při průměrné ceně vody 75 Kč/m3, je cena chybně změřeného objemu vody za rok ΔCi.

 V1 = 109.500 m3, ΔC1 = 0,04 x 109.500 x 75 = 328 500 Kč

 V2 = 438.000 m3, ΔC2 = 0,04 x 438.000 x 75 = 1 314 000 Kč

 V3 = 1.752.000 m3, ΔC3 = 0,04 x 1.752.000 x 75 = 5 256 000 Kč

 Znamená to, že při přípustné chybě měření průtoku 4% je možná diference finanční úhrady za dodávku nebo spotřebu vody za rok cirka 5,256 mil. Kč na rozvodu vody dimenze DN 200.

 Dlouhodobá přesnost měření mechanických vodoměrů zcela vyhovuje výše uvedeným normám a je reálně na hranici ± 4%, resp. ± 10%. S ohledem na dimenzi a proteklý objem ve Vaší soustavě je možné odvodit si každoroční finanční ztrátu vlivem nepřesného měření .

 Dá se na této situaci něco změnit? Ano, možností snížení rizika vzniku neúměrných finančních ztrát z důvodu chyby měření je použití moderních elektronických, zejména ultrazvukových vodoměrů, viz např. ultrazvukové vodoměry FLOMIC, zajišťujících minimálně dvojnásobnou přesnost měření a dlouhodobou stabilitu přesnosti měření bez vlivu na kvality vody a na opotřebení průtokoměrné části vodoměrů a tím ovlivnění změny přesnosti měření.