logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Investice ELIS PLZEŇ a. s. do výzkumu a vývoje

Společnost ELIS PLZEŇ a. s. zakoupila v roce 2008 podnikatelskou nemovitost v Jihomoravském kraji, jenž představuje kolébku indukčních průtokoměrů v České republice. Od poloviny roku 2009 do poloviny roku 2010 probíhala komplexní rekonstrukce více než půl století staré výrobní haly. Paralelně s touto rekonstrukcí probíhala také inovace výrobního procesu s ohledem na nové dispoziční řešení objektu a investice do nejmodernějších zařízení a vybavení. Zároveň je rozšiřováno výzkumně vývojové zázemí společnosti, neboť v zrekonstruovaném objektu se buduje jedinečný zkušební stand průtokoměrů GS1500/32÷800 (DN32÷800, 0,05÷1500 m3/h) v rámci České republiky. Společnosti se tak podařilo sloučit tradici a zkušenosti s dynamikou a rozvojem 21. století.

Před  Po

Publicita