logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Funkce impulzního výstupu u FLOMIC FL50X4

Impulzní výstup poskytuje informaci o proteklém množství kapaliny, a proto je důležitou funkcí bateriově napájených ultrazvukových vodoměrů a průtokoměrů FLOMIC FL50X4.

Tato měřidla mají dva pasivní impulzní výstupy, které vyhodnocují proteklý objem v kladném i záporném směru proudění kapaliny. Pasivní výstup znamená nutnost použití vnějšího zdroje napětí, protože výstupy nejsou napájené z průtokoměru, ale každý výstup potřebuje svůj vlastní zdroj. Výstupní impulzy mají tvar obdélníků a jejich šířka je 30 ms. Při použití 5V zdrojů dosahují impulzy hodnoty pro kladný směr proudění +5V, ale pro záporný směr proudění 0V.

Pro další informace se, prosím, podívejte do manuálu pro FLOMIC FL50X4 na stránku 18 nebo nás kontaktujte