logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

ELIS PLZEŇ a. s. v BULHARSKU

Téměř dvouletá těsná spolupráce firmy ELIS PLZEŇ a. s. a jejího bulharského obchodního partnera přinesla další ovoce. Počátkem letošního roku 2013 vydal Bulharský metrologický institut (BIM) dokument – metrologický certifikát – Schválení typu pro indukční průtokoměry FLONET FN20XX.1. Certifikace se týká dimenzí v rozsahu DN6 až DN1000 v základním provedení, včetně softwaru FLOSET a má platnost do roku 2023.

Tento národní certifikát je oceněním kvality a metrologické úrovně tohoto měřicího přístroje a další podporou v rozšiřování prodejních možností firmy ELIS PLZEŇ a. s. 

Ve dnech 29. – 31. 5. 2013 se koná mezinárodní veletrh BULCONTROLA Water Sofia v Bulharsku. 

ELIS PLZEŇ a. s., jako jeden z členů české expozice pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Vás srdečně zve na návštěvu svého stánku B9, v hale 3. 

 

...