logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Co je evropská směrnice pro stanovená měřidla (MID)?

MID je evropská směrnice pro stanovená měřidla, která byla pod číslem 2004/22/EC (Measuring Instrument Directive - MID) přijata Evropským parlamentem a Evropskou Radou dne 31. března 2004. 

Evropská směrnice pro stanovená měřidla č. 2004/22/ES

Směrnice má přednost před vnitrostátními právními předpisy v každém členském státě EU a týká se deseti kategorií měřicích přístrojů včetně vodoměrů. Je určena k harmonizaci požadavků na nové měřicí přístroje uvedené na trh nebo do provozu v Evropě a vychází z doporučení světové mezinárodní organizace pro legální metrologii OIML www.oiml.org, jež úzce spolupracuje s evropskou organizací WELMEC www.welmec.org

Směrnice odstraňuje regulační metrologické rozdíly na národní úrovni, čímž plně otevírá dveře efektivnějšímu mezinárodnímu obchodu se stanovenými měřidly v rámci EU a v dalších přidružených státech.