logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Co je evropská směrnice pro stanovená měřidla (MID)?

MID je evropská směrnice pro stanovená měřidla, která byla pod číslem 2004/22/EC (Measuring Instrument Directive - MID) přijata Evropským parlamentem a Evropskou Radou dne 31. března 2004. 

Evropská směrnice pro stanovená měřidla č. 2004/22/ES

Směrnice má přednost před vnitrostátními právními předpisy v každém členském státě EU a týká se deseti kategorií měřicích přístrojů včetně vodoměrů. Je určena k harmonizaci požadavků na nové měřicí přístroje uvedené na trh nebo do provozu v Evropě a vychází z doporučení světové mezinárodní organizace pro legální metrologii OIML www.oiml.org, jež úzce spolupracuje s evropskou organizací WELMEC www.welmec.org

Směrnice odstraňuje regulační metrologické rozdíly na národní úrovni, čímž plně otevírá dveře efektivnějšímu mezinárodnímu obchodu se stanovenými měřidly v rámci EU a v dalších přidružených státech.

Certifikované vodoměry ELIS PLZEŇ a. s. dle směrnice MID šetří Váš čas a peníze

Získáním certifikátu (číslo certifikátu: TCM 142/11 - 4817) pro ultrazvukové bateriově napájené vodoměry FLOMIC FL5024 a FL5044 se naše společnost ELIS PLZEŇ a. s. zařadila mezi výrobce měřidel, které svými vlastnostmi, přesností a kvalitou splňují všechny požadavky této směrnice platné pro celou Evropu. 

Hlavní výhodou z pohledu zákazníka je možnost použití zakoupeného vodoměru jako stanoveného měřidla bez nutnosti dalšího metrologického schválení v dané evropské zemi. Certifikované vodoměry je možné okamžitě instalovat do měřené soustavy a naši zákazníci tak jednoduše šetří drahocenný čas a peníze.

Technické zkoušky vodoměrů FLOMIC FL5024 a FL5044 byly provedeny podle mezinárodního doporučení OIML R 49 Edition 2006 (E) a v souladu s EN 14154-1:2005+A1:2007. Číslo protokolu o zkoušce, která byla vykonána 21. března 2011, je 6015-PT-P0008-10.

Certifikované vodoměry ELIS PLZEŇ a. s. dle MID        MID certifikát

Jak ušetřit 5,256 miliónů Kč ročně?

Ultrazvukové vodoměry FLOMIC FL5024 a FL5044

Jste dodavatelem vody a chcete efektivně hospodařit? Zamýšleli jste se již, jak důležitá je přesnost měření a výběr vhodného vodoměru pro Váš účel? Většina mezinárodních, národních nebo regionálních norem včetně evropských, týkajících se vodoměrů určených pro fakturační měření dodávek nebo spotřeby vody, vychází z doporučení OIML R49. Z tohoto doporučení OIML vychází i evropská norma EN 14154 a řada jiných národních norem. V případě kontrolního měření po provozním použití vodoměru jsou přípustné dvojnásobné chyby měření, dle výše uvedeného doporučení, ± 4% v rozsahu průtoků Q2 ÷ Q4 a ± 10% v rozsahu průtoků Q1 ÷ Q2. Co to znamená?

Uvažujme vodoměry VMi následujících dimenzí a jmenovitých průtoků:

• VM1 … DN 50, Q3 = 25 m3/h

 • VM2 … DN 100, Q3 = 100 m3/h

 • VM3 … DN 200, Q3 = 400 m3/h

 Předpokládejme, že po dobu jednoho roku protéká příslušným vodoměrem průtok velikosti 50% jmenovitého průtoku Q3. Proteklý objem vody jednotlivými vodoměry za jeden rok je Vi a předpokládáme-li chybu měření 4%, je absolutní velikost chyby změřeného proteklého objemu 0,04xVi. Při průměrné ceně vody 75 Kč/m3, je cena chybně změřeného objemu vody za rok ΔCi.

 V1 = 109.500 m3, ΔC1 = 0,04 x 109.500 x 75 = 328 500 Kč

 V2 = 438.000 m3, ΔC2 = 0,04 x 438.000 x 75 = 1 314 000 Kč

 V3 = 1.752.000 m3, ΔC3 = 0,04 x 1.752.000 x 75 = 5 256 000 Kč

 Znamená to, že při přípustné chybě měření průtoku 4% je možná diference finanční úhrady za dodávku nebo spotřebu vody za rok cirka 5,256 mil. Kč na rozvodu vody dimenze DN 200.

 Dlouhodobá přesnost měření mechanických vodoměrů zcela vyhovuje výše uvedeným normám a je reálně na hranici ± 4%, resp. ± 10%. S ohledem na dimenzi a proteklý objem ve Vaší soustavě je možné odvodit si každoroční finanční ztrátu vlivem nepřesného měření .

 Dá se na této situaci něco změnit? Ano, možností snížení rizika vzniku neúměrných finančních ztrát z důvodu chyby měření je použití moderních elektronických, zejména ultrazvukových vodoměrů, viz např. ultrazvukové vodoměry FLOMIC, zajišťujících minimálně dvojnásobnou přesnost měření a dlouhodobou stabilitu přesnosti měření bez vlivu na kvality vody a na opotřebení průtokoměrné části vodoměrů a tím ovlivnění změny přesnosti měření.

ELIS PLZEŇ a. s. je novým exkluzivním dodavatelem společnosti TOKYO KEIKI INC. pro vybrané země Evropy

Ultrazvukový průtokoměr TOKYO KEIKI

ELIS PLZEŇ a. s. navázala spolupráci se společností TOKYO KEIKI INC., Japonsko, která má více jak 115letou tradici. Tato firma vyvinula jako první na světě ultrazvukový průtokoměr již v roce 1963 a od té doby v mnohém rozšířila pole poznání v oblasti ultrazvukového měření průtoku. Spolupráce obou firem je v oblasti ultrazvukových příložných průtokoměrů a mikrovlnných hladinoměrů, jejichž výrobcem je TOKYO KEIKI. ELIS PLZEŇ a. s. je výhradním distributorem uvedených přístrojů pro Českou a Slovenskou republiku a některé země jihovýchodní Evropy a nevýhradním distributorem pro řadu zemí světa. Příložné ultrazvukové průtokoměry TOKYO KEIKI společně s výrobními řadami ultrazvukových a indukčních průtokoměrů ELIS PLZEŇ a. s. poskytují kompletní řešení mnoha aplikací měření průtoku. Zeptejte se nás na řešení Vaší aplikace na www.elis.cz

Nový zkušební stand průtokoměrů a vodoměrů pro dimenze DN 32 ÷ DN 800

Pod záhadným názvem GS1500/32-800 se skrývá neméně záhadné zařízení, zkušební stanice pro ověřování a kalibraci průtokoměrů a vodoměrů studenou vodou, která byla instalována v naší provozovně, nacházející se v Jihomoravském kraji v malebné obci Oslavany. 

Zkušební stanice pro ověřování průtokoměrů studenou vodou v Oslavanech

Několikatunové zařízení z nerezové oceli pokrývá 3/4 plochy haly o rozměru 145 m2 a jeho další nezbytné části, jako zásobní nádrž a vysoce výkonná čerpadla s rozvody vody, jsou skryty lidskému oku pod úrovní podlahy. 

Naše společnost ELIS PLZEŇ a. s. tak více než desetimiliónovou investicí rozšiřuje svůj výzkumně-vývojový potenciál, abychom našim zákazníkům a partnerům mohli i v budoucnosti přinášet průtokoměry, řadící se svou technologií, mezi světovou špičku. Toto naše firemní krédo je stvrzeno jedinečnými parametry zkušebního zařízení, na kterém je možné dosáhnout maximálního průtoku 2 200 m3/h a testovat průtokoměry až do dimenze DN900. Zeptejte se nás, co tato zkušební stanice může přinést Vám.

Průtokoměry ELIS PLZEŇ a. s. na Pražském Hradě

Indukční průtokoměr FLONET na Praždském HraděS ohledem na historicky první přímou volbu prezidenta v České republice bychom Vás rádi informovali o skutečnosti, že několik našich indukčních průtokoměrů typové řady FLONET FN2024.1 DN20 s nestandardní (zkrácenou) délkou čidla se nachází přímo na Pražském hradě, v sídle prezidenta České republiky. 

Jeden z průtokoměrů je umístěn v kotelně, kde nahradil původní indukční průtokoměr a je užíván k měření spotřeby teplé vody. Další průtokoměry jsou umístěny přímo v jednotlivých bytech na Pražském hradě, kde měří spotřebu vody. 

Průtokoměry firmy ELIS PLZEŇ a. s. byly použity z důvodu bezproblémového nahrazení původních měřičů, protože svými parametry přesně vyhovovaly dané aplikaci. Díky zkrácené délce našeho čidla nevznikly žádné vícenáklady na úpravu rozvodného systému. Instalované průtokoměry zajišťují bezproblémové, přesné a stabilní funkční období. Totéž bychom rádi popřáli novému prezidentovi České republiky.

Více informací o Pražském Hradě naleznete na následujích stránkách: http://www.hrad.cz

Změna ve vedení společnosti

Od 1. ledna 2013 byl Ing. Vojtěch Novák jmenován na pozici výkonného ředitele společnosti ELIS PLZEŇ a. s. >
Kontakty:
E-mail: vojtech.novak(zavináč)elis.cz
Tel.: +420 377 517 725.

Ing. František Zýka, CSc. ve společnosti ELIS PLZEŇ a. s. zůstává na pozici předsedy představenstva

Ohlédnutí za rokem 2012

Rok 2012 rozhodně nebyl pro ELIS PLZEŇ a. s. rokem pasivního očekávání konce světa. Naopak, bylo oslaveno 22. výročí vzniku společnosti i začátek nového roku s vědomím, že ELIS PLZEŇ a. s. je stabilní a nadále se rozvíjející společnost, která dosáhla opět lepších výsledků v prodeji výrobků oproti roku 2011.
Výrobky ELIS PLZEŇ a. s., indukční a ultrazvukové průtokoměry a vodoměry, putovaly téměř do všech částí světa. Bateriové ultrazvukové vodoměry nové generace typu FLOMIC FL5024 a FL5044 s certifikací MID tak lze najít v zemích jako jsou např. Filipíny, Brazílie a Spojené arabské emiráty.Bateriově napájený ultrazvukový vodoměr FLOMIC v Arabských EmirátechPrávě v Arabských Emirátech nedávno proběhla úspěšná výměna mechanických vodoměrů za přesnější bateriově napájené ultrazvukové vodoměry z ELIS PLZEŇ a. s.První dodávka 10 ks bateriově napájených ultrazvukových vodoměrů zamířila do vodárny, specializující se na desalinaci mořské vody. Zároveň byl za účelem otestování dodán i GSM modul FLODAT, který zaznamenává a zasílá data na webový server z vybrané lokality.Dodávky inovovaného indukčního průtokoměru FLONET FH10XX s HART protokolem putovaly např. do Egypta či Venezuely, čímž došlo k rozšíření aktivit v rámci Afriky a Jižní Ameriky. Indukční průtokoměry FLONET FN20XX.1 zamířily do dalších zajímavých zemí světa a ELIS PLZEŇ a. s. tak získala nové partnery v Singapuru, Thajsku, Taiwanu, Tunisu, Peru.V rámci zkvalitnění služeb zákazníkům se společnosti podařilo uzavřít exkluzivní smlouvy s evropskými přepravci a snížit tak jejím obchodním partnerům náklady na přepravu.V roce 2013 Vám přejeme pevné zdraví, úspěchy a splnění všech vytyčených cílů.

ELIS PLZEŇ na sociálních sítích

Dění ve společnosti ELIS PLZEŇ a.s. můžete nově sledovat i na socíálních sítích. Připojte se k nám prostřednictvím ikonek v zápatí stránky

ELIS PLZEŇ a. s. v BULHARSKU

Téměř dvouletá těsná spolupráce firmy ELIS PLZEŇ a. s. a jejího bulharského obchodního partnera přinesla další ovoce. Počátkem letošního roku 2013 vydal Bulharský metrologický institut (BIM) dokument – metrologický certifikát – Schválení typu pro indukční průtokoměry FLONET FN20XX.1. Certifikace se týká dimenzí v rozsahu DN6 až DN1000 v základním provedení, včetně softwaru FLOSET a má platnost do roku 2023.

Tento národní certifikát je oceněním kvality a metrologické úrovně tohoto měřicího přístroje a další podporou v rozšiřování prodejních možností firmy ELIS PLZEŇ a. s. 

Ve dnech 29. – 31. 5. 2013 se koná mezinárodní veletrh BULCONTROLA Water Sofia v Bulharsku. 

ELIS PLZEŇ a. s., jako jeden z členů české expozice pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Vás srdečně zve na návštěvu svého stánku B9, v hale 3. 

Spolupráce s TOKYO KEIKI INC.

Společnost ELIS PLZEŇ a. s. již druhým rokem spolupracuje se společností TOKYO KEIKI INC., která je prvním výrobcem ultrazvukového průtokoměru na světě.

ELIS PLZEŇ a. s. je výhradním distributorem této firmy pro clamp-on ultrazvukové průtokoměry a radarové hladinoměry pro vybrané státy Evropy (Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko).

Potřebujete poradit např. s měřením čpavku a hledáte kvalitní řešení? I tato aplikace je řešitelná využitím japonské přesnosti a preciznosti. Více informací lze nalézt na stránkách www.elis.cz v části Příložné průtokoměry.

Jednoduché měření kejdy?

farm-tractorRádi byste přesně, jednoduše a bezproblémově měřili průtok kejdy v zemědělském družstvu či farmě a hledáte optimální řešení?

Variabilní indukční průtokoměry jsou velmi vhodnou odpovědí na Vaši otázku.

V průtočné části zařízení nenaleznete žádné mechanické komponenty, které by se zanášely či opotřebovávaly vlastním měřením, zařízení umožňuje např. funkci řízení dávkování, či můžete využít další chytré funkce s ohledem na konkrétní potřebu dané aplikace. Odpovídající řešení Vám může pomoci sestavit naše obchodní oddělení.

Indukční a ultrazvukové průtokoměry a vodoměry v Ruské federaci

Indukční a ultrazvukové průtokoměry a vodoměry z řad FLONET, SONOELIS a FLOMIC byly v první polovině tohoto roku úspěšně certifikovány pro ruský trh dle souboru norem GOST.

Spolupráce s ruským partnerem zároveň přinesla možnost případného servisního zásahu, či jiné odborné pomoci, přímo na území Ruské federace. Produkty ELIS PLZEŇ a. s. tak, včetně metrologicky stanovených měřidel, mohou svou přesností a spolehlivostí šetřit náklady na měření koncovým uživatelům v dalších zemích světa.

Zeptejte se nás, jaký přínos může mít tato inovace pro Vás. 

Víte, co všechno lze měřit indukčním průtokoměrem kapalin?

FN 20XX 0913Pokud ne, následující řádky jsou určeny právě Vám.

Indukčními průtokoměry se měří elektricky vodivé kapaliny

a jejich časté zastoupení nalezneme ve vodním a tepelném hospodářství nebo v potravinářském, chemickém či zemědělském průmyslu. Indukční průtokoměry lze například použít pro měření čisté a pitné vody, průmyslové vody (bahno, kal), slané vody, různých druhů kyselin, chlorované vody, mléka,… 

Naopak pro kapaliny s nízkou elektrickou vodivostí, která je potřebná pro správnou funkci indukčního průtokoměru, jako jsou olej, nafta, benzín, destilovaná voda nebo alkohol atd., je nutné zvolit jiný druh průtokoměru. S vysokou přesností

a bez tlakových ztrát v potrubí dokážou elektricky nevodivé kapaliny spolehlivě měřit např. ultrazvukové průtokoměry,

o kterých můžete nalézt více informací na webových stránkách

Nejste-li si jisti, zda kapalina, kterou chcete měřit, je dostatečně elektricky vodivá, jsme tu pro Vás

Strana 2 z 2